Gedik Şahin

Kentsel Dönüşüm Planlaması

Gedikşahin insaat

Kentsel dönüşüm planlaması

Bize danışın ve planlamanıza yardımcı olalım

Proje yönetiminin inşaat sektörüne en önemli katkısı, iş bölümü sayesinde maliyetin ve riskin azalmasını sağlamasıdır. Projenin sonunda zaman, kapsam, maliyet, iş güvenliği ve kalite gibi hedeflerin en iyisine ulaşmak amaçlanır. Bu nedenle de ekibin ve projenin dikkatle seçilmesi gerekir. Böylelikle planlama ve koordinasyon en üst seviyede tamamlanabilir. Katkı inşaat sektörüne aitken, asıl hedef yatırımcıdır. Bu noktada proje yöneticisi, yatırımcının istediği kalitede, bütçede ve sürede işin tamamlanmasını sağlayan ve sorumluluğu alan kişidir. Proje yönetiminin önemli fonksiyonlarından biri, proje sürecinde işin hesap verilebilir olmasıdır.